Význam kategorizace prací

3. března v 10:39

Povinností každého zaměstnavatele je zařadit každou práci, kterou jeho zaměstnanci vykonávají, do kategorií podle rizikovosti pracovišť a tím plnit bezpečnost práce.

Kategorie jsou čtyři:

  • kategorie 1: práce nejméně rizikové
  • kategorie 2: práce s mírně zvýšenými riziky, u nichž lze předpokládat, že mohou mít nepříznivý vliv na zdraví zejména u velmi citlivých jedinců
  • kategorie 3: práce rizikové
  • kategorie 4: práce vysoce rizikové

Práce se zařazují podle 13ti rizikových faktorů jako jsou prach, hluk, vibrace, fyzická námaha, pracovní poloha, teplo, chlad, psychická zátěž, chemické látky a další. Čím je práce rizikovější, tím jsou i bezpečnostní opatření přísnější. Velkým problémem v kategorizaci prací je stále člověk, který rizika podceňuje.

Při správně provedené kategorizaci prací lze efektivně provádět pracovnělékařské prohlídky, dále lze lépe pochopit rizika, působící na zaměstnance a vhodně zvolit a poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky, ale i ochranné nápoje a určování pracovních přestávek.