Nemoc z povolání

10. března v 13:35

Pro uznání nemoci z povolání, jsou přesně vymezená kritéria. Pokud se u vás nemoc z povolání prokáže, můžete uplatnit určité nároky.

Pro prokázání nemoci z povolání musíte splnit několik podmínek. Nemoc musí být na seznamu nemocí z povolání, musíte prokázat souvislost mezi nemocí a výkonem profese nebo prostředím a nemoc musí být uznaná lékařem, což musíte mít potvrzeno razítkem a lékařskou zprávou.

Při podezření na nemoc z povolání, musíte navštívit praktického lékaře, který vás s lékařskou zprávou vyšle do střediska nemocí z povolání. Pokud středisko nemocí nabude podezření, že choroba souvisí s vaším povoláním, přijde na řadu krajská hygienická stanice, která prověří podmínky na pracovišti. Na základě výsledků, které vydá hygiena, následně vydá středisko nemoci z povolání lékařský posudek a nemoc z povolání uzná nebo ne.

Od 1. ledna 2015 se upravila novela nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Jedná se o nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.